hemkontoprivata meddelandenforumchatreglerlogga ut

Logga in
Alias

Lösenord

Har du inget medlemskap än? Du kan bli medlem här.

  
dot Primär, sekundär och tertiär strukturell dissociation

Information och Fakta

Sturkturell dissociation

I teorin om strukturell dissociation delas de dissociativa skeenden in i tre nivåer:
Primär dissociation, sekundär dissociation och tertiär dissociation

Ett stycke ur boken "Psykoterapi vid dissociativa störningar"Sturkturell dissociation

Van der Hart (2006) anser att höggradig patologisk dissociation kan ses som uttryck för strukturell dissociation. Därmed avses att det i samband med överväldigande upplevelser har skett en uppdelning av personen så att medfödda handlingssystem för försvar har delats av från personens vardagliga fungerande. Se även Trauma - psykoterapi vid posttraumatisk och dissociativ problematik (Gerge 2010) för en genomgång av teorin om strukturell dissociation. Nedan följer en kort sammanfattning.
Personen är som ANP (the apparently normal part of the personality) upptagen med att klara av vardagslivet. Denna del kan även kallas vardagspersonlighet. Som EP (the emotional part of the personality) är personen fixerad vid medfödda handslingstendenser för försvar som: hypervigilans, det vill säga förhöjd verksamhet, att fly, slåss, stelna eller gå in i "numbing" - avtrubbning.
Detta är nämligen vad som står oss människor till buds i samband med överväldigande händelser. Det är i realiteten missvisande att tala om EP som den emotionella delen då det ofta kan vara tillstånd av hög anspänning, som inte nödvändigtvis uttrycks som känslor, som utgör EP-delens fungerande. Dessa tillstånd är många gånger överväldigande starka och skapar över tid en fobi hos ANP för kontakt med förnimmelser som har med traumat att göra.
EP blir genom traumat avskilt från den mer sammanhållna ANP-delen.
Informationen som finns lagrad i EP upplevs som skrämmande för ANP.
Personen får inte möjlighet att undvika affekterna, tillstånden med hög an anspänning och övrig obearbetad information som finns lagrat i EP, men kan inte heller bearbeta dem. Dissocierade EP-tillstånd gör sig påminda genom bland annat mardrömmar, inträngande tankar, somatisk problematik, acting out och flashbacks. I samband med överväldigande trauma kan människor alltså dela upp sina upplevanden av sig själva. Uppdelningarna tycks ske efter de spricklinjer de medfödda aktionssystemen utgör.
EP har, som jag tolkar det, från början alltid uppstått ur aktionssystem för försvar. Senare i personens utveckling kan EP elaboreras och få mer och mer av ett eget liv.
När en EP är helt personifierad och har enupplevelse av ett eget själv, har en ny ANP uppstått.
Detta är en förutsättning för DID, där delar av personen vilka upplever sig som egna personer, växlar och har möjlighet att helt ta över kroppens fungerande.Primär strukturell dissociation

Vid primär strukturell dissociation en EP och en ANP inon personen.
Den prim√§r strukturell dissociation utm√§rks av att ANP tenderar att spj√§lkas av och "domna" d√• den √∂versv√§mmas av information fr√•n EP. EP¬īs upplevelse uttrycks i skov d√§r individen √•terupplever den traumatiserande h√§ndelsen.
Enkel PTSD är exempel på primär strukturell dissociation liksom akut stressyndrom, ASD. EP har här en rudimentär identitet, något som patienten kan känna igen, men den upplevs inte som ett annat själv utan mer som ett jobbigt tillstånd.


Sekundär strukturell dissociation

I sekund√§r strukturell dissociation finns en ANP, men mer √§n en EP. Patienter med sekund√§r strukturell dissociation har betydligt st√∂rre sv√•righeter att klara av sin dag och sig sj√§lva. H√§r √•terfinns diagnoser som komplex PTSD, DESNOS, traumarelaterad personlighetsst√∂rning, borderline personlighetsst√∂rning, ospecificerad dissociativ st√∂rning (DDNOS) och komplexa ICD-10 motoriska/sensoriska st√∂rningar. √Ėver tid och i samband med en l√§ngre tids p√•g√•ende traumatisering kan EP delas upp i flera olika EP som oftast st√•r f√∂r tillst√•nd av hypervigilans, kamp, flykt, att stelna och domna bort i f√∂rbindelse med total underkastelse. N√•gra av dessa kan vara mer utvecklade och sj√§lvst√§ndiga √§n en EP i prim√§r strukturell dissociation, men kommer att vara mindre utvecklade och sj√§lvst√§ndiga och framf√∂r allt ha mindre k√§nsla av att vara ett fullst√§ndigt sj√§lv √§n vid terti√§r strukturell dissociation, det vill s√§ga DID.


Tertiär strukturell dissociation

En person med tertiär strukturell dissociation har minst två utvecklade ANP och flera än två EP. Hit hör dissociativ identitetsstörning, DID som ofta existerar ihop med komplex PTSD och någon from av personlighetsstörning. De olika ANP agerar i olika sammanhang. En kan vara aktiv under arbetsdagen, en annan inom familjen. Han i hand med DID går ett desorganiserat anknytningsmönster.
D√• olika ANP √§r aktiva hos personen, kan helt olika anknytningssystem vara aktiverade. √Ąven ANP kan delas i olika delar med olika funktioner. Detta intr√§ffar n√§r oundvikliga aspekter av vardagslivet associeras till tidigare trauma eller n√§r ANP fungerar s√• d√•ligt att vardagslivet blir √∂verv√§ldigande och i sig traumatiserande. Att drabbas av funktionsbortfall och somatiska eller mentala tillst√•nd som inl√§ggning kan vara extremt fragmenterande f√∂r dessa patienter.
Vid sekundär och framför allt tertiär strukturell dissociation kan olika delar utvecklas så att de upplevs ha olika namn, ålder, kön, preferenser och talanger. De kan även ha olika grad av autonomi, i betydelsen i hur hög grad de är medvetna om arr de andra delarna finns. De kan alltså ha olika grad av amnestiska barriärer.

Ur boken "Psykoterapi vid dissociativa störningar"
Av Anna Gerge


 
Relaterade Länkar
· Mer om Information och Fakta
· Artiklar av Admin


Mest lästa artikel om Information och Fakta:
DID och (dissociativa psykoser) - schizofrenins positiva symptom


Article Rating
Average Score: 4.5
Röster: 8


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad


Alternativ

 Utskriftsv√§nlig sida Utskriftsv√§nlig sida  
Hjälpnummer

Nationella hjšlplinjen

Jourhavande medmšnniska

Kvinnofridslinjen

MIND


Klocka

Nyheter för Dig